ของเล่นที่ไม่ควรให้เด็กเล่น

November 10, 2020 0 Comments

การให้ความสำคัญกับของเล่นเด็ก เป็นเรื่องที่ดี เพราะเด็กจะมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และรวดเร็วได้ ต้องอาศัยการเล่นของเล่นเข้ามาช่วย โดยของเล่นที่มีประโยชน์เช่นนี้ จะต้องเป็นของเล่นที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย และเป็นของเล่นที่ตรงกับวัตถุประสงค์ การเลือกของเล่นจากร้าน ขายของเล่น ให้กับเด็ก จึงเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับบแรก 

แต่ประเด็นสำคัญก็คือ ของเล่นในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลาย ทำให้พ่อแม่บางท่านอาจจะเลือกไม่ถูก โดยเฉพาะของเล่นที่เป็นอันตรายกับเด็ก ที่มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อเป็นความปลอดภัยของตัวลูกน้อยด้วย และความสบายใจของพ่อแม่ เราจะมาดูเกี่ยวกับของเล่นที่ไม่เหมาะเอามาให้เด็กได้เลย ว่ามีอะไรบ้าง 

ของเล่นที่ไม่เหมาะให้เด็กเล่น 

1.ของเล่นคุณภาพต่ำ 

ของเล่นที่ไม่มีคุณภาพ หรือว่าคุณภาพต่ำ เราดูได้จากแบรนด์ของของเล่น หรือดูจากสภาพของเล่นและสภาพร้านขายของเล่นก็ได้ หากของเล่นชิ้นไหนก็ตามที่คิดว่ามีความเสี่ยงหรือมีคุณภาพไม่ดีพอ แนะนำว่าไม่ควรซื้อเป็นอันขาย เนื่องจากจะเป็นอันตรายกับเด็กได้ เพราะเด็กมักจะเอาของเล่นเข้าปากอยู่เสมอ ของเล่นที่คุณภาพต่ำ จะส่งผลเสียหลายอย่าง 

2.ของเล่นชิ้นเล็กๆ  

ของเล่นที่เป็นชิ้นเล็กๆ เช่น ลูกปัด หรือลูกแก้ว ของเล่นประเภทนี้ก็ไม่เหมาะจะเอามาให้เด็กได้เล่น เพราะอาจจะเข้าปากเข้าคอ หรือไปติดอยู่ในโพรงจมูกได้ เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุด ยิ่งถ้าหากเข้าคอแล้วไปอึดทางเดินหายใจ อาจจะทำให้เด็กเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย 

3.ของเล่นที่มีคม 

ของเล่นที่มีคม ไม่ได้หมายความว่าเป็นมีด แต่หมายถึงของเล่นที่ไม่ได้มีการลบเหลี่ยมสันออก ซึ่งของเล่นประเภทนี้อาจจะทำให้เกิดอันตราย เช่น ทำให้เกิดบาดแผล หรือเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างอื่น ดังนั้นของเล่นประเภทจากร้าน ขายของเล่น นี้แนะนำว่าให้หลีกเลย ถึงแม้จะดูแล้วว่าเป็นของเล่นที่มีประโยชน์แค่ไหนก็ตาม ก็ไม่คุ้มกับการเสี่ยง

4.ของเล่นที่เป็นยาง 

ของเล่นที่เป็นยางหรือมีลักษณะอ่อนนุ่ม เช่น ยางสำหรับกัด ของเล่นประเภทนี้เด็กมักจะเอาเข้าปากอยู่บ่อยๆ ที่ว่าของเล่นประเภทนี้มีอันตรายก็คือ วัสดุที่ใช้ในการทำของเล่น หากไม่ได้ใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง เด็กที่เอาของเล่นเข้าปาก จะได้รับผลกระทบจากของเล่นทันที การเลือกของเล่นประเภทนี้ จึงต้องเลือกที่ราคาแพงหน่อย เพื่อให้ได้ของคุณภาพสูง 

5.ของเล่นที่ไม่มีมาตรฐานการผลิต 

เวลาซื้อของเล่นจาก ร้าน ขายของเล่น เราจะเห็นเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเอาไว้ด้วย หากของเล่นชิ้นไหนที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาก่อน อย่าไปซื้อเป็นอันตราย เพราะเสี่ยงที่จะทำให้ได้ของคุณภาพไม่ดี 

ทั้งหมดนี้คือของเล่นที่ไม่เหมาะจะเอามาให้เด็กได้เล่น พ่อแม่ท่านใดที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกของเล่นยังไง ให้ดูข้อห้ามที่ได้บอกไปข้างต้นแล้วเอาไปทำตาม จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อยได้